Questback Survey Questionnaire

3%

Beth yw Panel Cyfryngau Cymru?
 
black_square_bullet_2.jpg Holiaduron wythnosol am raglenni a gwasanaethau teledu yng Nghymru

black_square_bullet_2.jpg Gallwch gymryd rhan ar-lein neu drwy’r post

black_square_bullet_2.jpg Cewch dalebau siopa neu arian i elusen neu grŵp cymunedol

black_square_bullet_2.jpg Cyfle i ennill gwobrau Cymreig o safon

black_square_bullet_2.jpg Gweithredir gan TRP ar ran S4C


What is Media Panel Wales?
 
red_square_bullet_2.jpg Weekly surveys about TV programmes and services in Wales

red_square_bullet_2.jpg Take part online or by post

red_square_bullet_2.jpg Earn vouchers or raise money for a community group or charity

red_square_bullet_2.jpg Entry into prize draws to win quality Welsh prizes

red_square_bullet_2.jpg Run by TRP Research on behalf of S4C