Ymunwch â Phanel Cyfryngau Cymru / Join Media Panel Wales
Progress: 4%

 Beth yw Panel Cyfryngau Cymru?
 
black_square_bullet_2.jpg Holiaduron wythnosol am raglenni a gwasanaethau teledu yng Nghymru
black_square_bullet_2.jpg Gallwch gymryd rhan ar-lein neu drwy’r post
black_square_bullet_2.jpg Cewch dalebau siopa neu arian i elusen neu grŵp cymunedol
black_square_bullet_2.jpg Cyfle i ennill gwobrau Cymreig o safon
black_square_bullet_2.jpg Gweithredir gan TRP ar ran S4C

What is Media Panel Wales?
 
red_square_bullet_2.jpg Weekly surveys about TV programmes and services in Wales
red_square_bullet_2.jpg Take part online or by post
red_square_bullet_2.jpg Earn vouchers or raise money for a community group or charity
red_square_bullet_2.jpg Entry into prize draws to win quality Welsh prizes
red_square_bullet_2.jpg Run by TRP Research on behalf of S4C   

 
 
 
 
 
 
 
 

Bydd unrhyw fanylion personol a rowch i ni’n aros yn gyfrinachol a diogel – ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol i unrhyw drydydd parti ar gyfer gwerthu, marchnata neu unrhyw ddiben arall.
Mae TRP Research Cyf yn dilyn Côd Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil (MRS) ac mae wedi'i gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel rheolwr data cofrestredig (Z9272188) sy’n cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

All personal details provided shall remain confidential and secure – we shall not pass on any personal details to any third parties for selling, marketing or any other purposes.
TRP Research Ltd adheres to the Market Research Society’s Code of Conduct and is registered with the ICO as a registered data controller (Z9272188) complying with the Data Protection Act.