Ymunwch â Phanel Cyfryngau Cymru / Join Media Panel Wales
Progress: 4%

 Beth yw Panel Cyfryngau Cymru?
 
black_square_bullet_2.jpg Holiaduron wythnosol am raglenni a gwasanaethau teledu yng Nghymru
black_square_bullet_2.jpg Gallwch gymryd rhan ar-lein neu drwy’r post
black_square_bullet_2.jpg Cewch dalebau siopa neu arian i elusen neu grŵp cymunedol
black_square_bullet_2.jpg Cyfle i ennill gwobrau Cymreig o safon
black_square_bullet_2.jpg Gweithredir gan TRP ar ran S4C

What is Media Panel Wales?
 
red_square_bullet_2.jpg Weekly surveys about TV programmes and services in Wales
red_square_bullet_2.jpg Take part online or by post
red_square_bullet_2.jpg Earn vouchers or raise money for a community group or charity
red_square_bullet_2.jpg Entry into prize draws to win quality Welsh prizes
red_square_bullet_2.jpg Run by TRP Research on behalf of S4C   

 
 
 
 
 
 
 
 

I weld copi o Hysbysiad Preifatrwydd Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales, cliciwch YMA.
To see a copy of the Privacy Notice for Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales please click HERE.